Tố cáo scammer Nguyễn Quỳnh Như

Thông tin Scam
Chủ TK:
Nguyễn Quỳnh Như (0835692011 )
STK:
0751000058916
Ngân hàng:
NGAN HANG TMCP NGOAI THUONG VIET NAM (VIETCOMBANK)
Số tiền chiếm đoạt:
500,000 đ
Hạng mục:
free fire
Ảnh Chụp Bằng Chứng:
Tán thành: 0
Không tán thành: 0
Bình luận
Để lại bình luận
Người tố cáo
Họ và tên:
Phạm Anh Tuấn
Zalo liên hệ:
035467****
Điểm uy tín:
0
Lượt tố cáo
1
Ngày tham gia
14-02-2024
TOIUYTIN TELE
Check Ngay