Tố cáo scammer LUU VAN HUNG

Thông tin Scam
Chủ TK:
LUU VAN HUNG (0359729963 )
STK:
00788880901
Ngân hàng:
NGAN HANG TMCP QUAN DOI (MB)
Số tiền chiếm đoạt:
370,000 đ
Hạng mục:
free fire
Ảnh Chụp Bằng Chứng:
Nội dung tố cáo:

bán acc free fire scam

Nguồn: https://www.facebook.com/9th1.ut

Tán thành: 0
Không tán thành: 0
Bình luận
Để lại bình luận
Người tố cáo
Họ và tên:
NGUYEN HUY QUANG
Zalo liên hệ:
033622****
Điểm uy tín:
0
Lượt tố cáo
1
Ngày tham gia
16-02-2024
TOIUYTIN TELE
Check Ngay