Tố cáo scammer Ng Huy

Thông tin Scam
Chủ TK:
Ng Huy (0966423226 )
STK:
0966423226
Ngân hàng:
VÍ ĐIỆN TỬ MOMO
Số tiền chiếm đoạt:
Hạng mục:
free fire
Ảnh Chụp Bằng Chứng:
Nội dung tố cáo:

Scam bank đủ r bịp acc

Tán thành: 0
Không tán thành: 0
Bình luận
Để lại bình luận
Người tố cáo
Họ và tên:
Ng Thế
Zalo liên hệ:
034973****
Điểm uy tín:
0
Lượt tố cáo
1
Ngày tham gia
25-12-2023
TOIUYTIN TELE
Check Ngay